MULTIMEDIA UNIVERSITY OF KENYA
ETI 2506 - TELECOMMUNICATION SYSTEMS

LABORATORY SESSIONS

Fixed Line Telephony


Telecomunication Multiplex and Transmission Systems

Switching Systems
                                                                                                                                                        


© 
Prof. Ambani Kulubi May-Aug 2015